Ontstaan Magnus Logo - Karel de Grote

Artikelindex

 

keizer karel

Karel de Grote is geboren in 747 in de buurt van Aken. Hij heeft geleefd tot 814. Ongeveer 15 jaar na zijn dood schreef Karels biograaf Einhard in zijn Vita Karoli Magni, dat er over de kindertijd en de jeugd van de keizer niets schriftelijk was overgeleverd en dat er inmiddels niemand meer in leven was die erover kon vertellen.

Wat we wel weten is dat :

 • hij de oudste zoon was van de latere koning Pepijn de Korte en Bertrada van Laon, bijgenaamd "Bertrada met de grote voet".
 • zijn vader stierf in 768 en dat daarna zijn Koninkrijk verdeeld werd tussen Karel en zijn broer Carloman, die 3 jaar later stierf. Na zijn dood werd Karel geaccepteerd als de vorst in Carlomans rijk, terwijl het logischer was dat de zoons van Carloman daar zouden gaan heersen.
 • hij het rijk uitbreidde richting noord Duitsland tijdens de Saksenoorlogen. Eerst voerde hij alleen strijd onder het mom vrede in de grensregio te krijgen, maar het doel veranderde. Hij onderwierp het Saksische volk aan zijn maatregelen, het christendom werd opgedrongen. De opstand werd met harde hand de kop ingedrukt, maar rond 802 werd het rustig in het rijk en werd Saksen gezien als deel van het christelijke Frankische Rijk.
 • hij tussen 768 en 800 vijf keer trouwde en ook nog zeker vier bijvrouwen had (menig genealoog is bezig uit te zoeken of er een afstammingslijn is met Karel de Grote).
 • hij in 773 oorlog heeft gevoerd tegen zijn eerdere schoonvader Desiderius, koning van de Longobarden. Karel verstootte zijn vrouw Desiderata van Lombardije en stuurde haar terug naar haar vader, dat was een grote belediging voor Desiderius. In 774 hadden de Longobarden zulke grote verliezen geleden dat Desiderius zich heeft overgegeven, waarna hij werd onttroond en verbannen.
 • hij, om het grote rijk de besturen, van plaats naar plaats reisde en dat Numaga, zoals Nijmegen rond 800 heette, de meest noordelijk gelegen verblijfplaats was. Hij bezocht vanaf 777 meerdere keren de burcht op het Valkhof om hier het paasfeest te vieren, gezanten te ontvangen, besprekingen te voeren of oorkonden uit te vaardigen.
 • Nijmegen zich dankzij Karel de Grote nog regelmatig Karelstad of Keizerstad noemt.
 • hij cultuur belangrijk vond en ook goed onderwijs. Hij heeft veel scholen gesticht.
 • hij op de eerste Kerstdag van 800 door Paus Leo III in de Oude Sint-Pietersbasiliek tot keizer is gekroond.
 • hij 47-jaar heerste en stierf op 28 januari 814 in Aken na een ziekbed van zeven dagen. Hij zou geleden hebben aan hevige koorts en een ontsteking in de zij.
 • hij nu nog steeds erg tot de verbeelding spreekt en dat men hem ziet als de vader van Europa, grondlegger van de Europese gedachte
 • De Kroon die nu nog de Keizerskroon van Karel de Grote genoemd wordt, eigenlijk uit de tiende eeuw stamt en dat hij nog te bewonderen is in Wenen in de schatkamer van de Hofburg.
 • Er nog veel meer moois valt te lezen over Karel de Grote, de Keizerskroon de Waalbrug en de St Stevenskerk op sites als:

Hoofdsponsoren