Ontstaan Magnus Logo

In het jaar 1982 heeft Peter Polman (Erevoorzitter Wandelvereniging Magnus) dit logo ontworpen, dat bestaat uit vier onderdelen:

Karel de Grote

Karel de Grote is geboren in 747 in de buurt van Aken. Hij heeft geleefd tot 814. Ongeveer 15 jaar na zijn dood schreef Karels biograaf Einhard in zijn Vita Karoli Magni, dat er over de kindertijd en de jeugd van de keizer niets schriftelijk was overgeleverd en dat er inmiddels niemand meer in leven was die erover kon vertellen.

Wat we wel weten is dat :

 • hij de oudste zoon was van de latere koning Pepijn de Korte en Bertrada van Laon, bijgenaamd "Bertrada met de grote voet".
 • zijn vader stierf in 768 en dat daarna zijn Koninkrijk verdeeld werd tussen Karel en zijn broer Carloman, die 3 jaar later stierf. Na zijn dood werd Karel geaccepteerd als de vorst in Carlomans rijk, terwijl het logischer was dat de zoons van Carloman daar zouden gaan heersen.
 • hij het rijk uitbreidde richting noord Duitsland tijdens de Saksenoorlogen. Eerst voerde hij alleen strijd onder het mom vrede in de grensregio te krijgen, maar het doel veranderde. Hij onderwierp het Saksische volk aan zijn maatregelen, het christendom werd opgedrongen. De opstand werd met harde hand de kop ingedrukt, maar rond 802 werd het rustig in het rijk en werd Saksen gezien als deel van het christelijke Frankische Rijk.
 • hij tussen 768 en 800 vijf keer trouwde en ook nog zeker vier bijvrouwen had (menig genealoog is bezig uit te zoeken of er een afstammingslijn is met Karel de Grote).
 • hij in 773 oorlog heeft gevoerd tegen zijn eerdere schoonvader Desiderius, koning van de Longobarden. Karel verstootte zijn vrouw Desiderata van Lombardije en stuurde haar terug naar haar vader, dat was een grote belediging voor Desiderius. In 774 hadden de Longobarden zulke grote verliezen geleden dat Desiderius zich heeft overgegeven, waarna hij werd onttroond en verbannen.
 • hij, om het grote rijk de besturen, van plaats naar plaats reisde en dat Numaga, zoals Nijmegen rond 800 heette, de meest noordelijk gelegen verblijfplaats was. Hij bezocht vanaf 777 meerdere keren de burcht op het Valkhof om hier het paasfeest te vieren, gezanten te ontvangen, besprekingen te voeren of oorkonden uit te vaardigen.
 • Nijmegen zich dankzij Karel de Grote nog regelmatig Karelstad of Keizerstad noemt.
 • hij cultuur belangrijk vond en ook goed onderwijs. Hij heeft veel scholen gesticht.
 • hij op de eerste Kerstdag van 800 door Paus Leo III in de Oude Sint-Pietersbasiliek tot keizer is gekroond.
 • hij 47-jaar heerste en stierf op 28 januari 814 in Aken na een ziekbed van zeven dagen. Hij zou geleden hebben aan hevige koorts en een ontsteking in de zij.
 • hij nu nog steeds erg tot de verbeelding spreekt en dat men hem ziet als de vader van Europa, grondlegger van de Europese gedachte
 • De Kroon die nu nog de Keizerskroon van Karel de Grote genoemd wordt, eigenlijk uit de tiende eeuw stamt en dat hij nog te bewonderen is in Wenen in de schatkamer van de Hofburg.
 • Er nog veel meer moois valt te lezen over Karel de Grote, de Keizerskroon de Waalbrug en de St Stevenskerk op sites als:

De waalbrug

(Bron: de Canon van Nijmegen)

Op 16 juni 1936 werd de Waalbrug feestelijk geopend. Nadat koningin Wilhelmina met een zilveren schaar het lint had doorgeknipt, trok een stoet versierde auto's de brug over. Toch was niet iedereen blij. Voor winkeliers uit de benedenstad was het een sombere dag.

Eeuwenlang staken mensen de Waal over met een pont. In 1911 besloot de gemeenteraad dat er een verkeersbrug moest komen die uitkwam bij de Belvédère. Maar Nijmeegse winkeliers uit de benedenstad wilden dat de brug zou uitkomen bij de Ganzenheuvel, waar zij hun winkels hadden. Anders zouden er veel minder klanten komen. Ze verzetten zich dan ook fel tegen de Belvédèrebrug. En met succes. In 1917 besloot de gemeente voorlopig geen brug te bouwen.

In de jaren twintig werd de Waal steeds drukker bevaren. Dat maakte de oversteek met de pont gevaarlijker. En er kwamen steeds meer auto's, brommers en fietsen. Hierdoor moesten mensen erg lang wachten bij de pont. Daarom werd toch besloten de brug aan te leggen. Ook al kwamen de winkeliers opnieuw in verzet.

In 1931 begon de bouw. Een grote groep Nijmeegse werklozen werd hiervoor aan het werk gezet. Vijf jaar later was de brug af.

Zoals de winkeliers in de benedenstad al dachten, verplaatste het centrum van de handel zich naar de bovenstad en de nieuwe buitenwijken. De benedenstad zou langdurig een probleemwijk worden.

De volle lengte van de Waalbrug is 604 meter, in het midden is de boog ongeveer 65 meter hoog. De grootste overspanning, de boog op zich, is 244,10 meter lang, dat was in 1936 de langste boogspanning van Europa. Tot 1980 was de brug groen, daarna werd hij lichtbeige geschilderd.

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de nieuwe Waalbrug, de Oversteek, die voor een betere bereikbaarheid van Nijmegen moet gaan zorgen. Deze burg is nu de grootste brug van Europa met een enkelvoudige boog, lengte van de hoofdoverspanning 285 meter, hoogte 60 meter. Totale lengte 1,4 kilometer. (Bron Interview met Rene Duifhuizen/ IZA magazine).
Op 20 april 2013 werd de hoofdoverspanning ingevaren, wat een spektakel!
Wij hebben vol bewondering op het gras van de dijk aan de Lentse kant het tafereel gadegeslagen.

De St Stevenskerk

De 13e eeuw was voor Nijmegen een dynamische periode. De stad had in 1230 stadsrechten gekregen en was flink aan het uitbreiden. De bebouwing kroop van de Waalkade langzaam tegen de heuvel omhoog. De bouw van de Stevenskerk bovenop de heuvel was daarvoor de bekroning. Bovendien vormde het grote, machtige bouwwerk een mooie tegenhanger voor de massieve Valkhofburcht aan de andere kant van de stad. Het bestuurlijke en religieuze centrum hadden zo een eigen plek.

De bouw van de Stevenskerk begon in 1254. In eerste instantie werd de kerk met tufsteen gebouwd in Romaanse stijl. In de eeuwen daarna werd aan de kerk verder gebouwd in de nieuwe bouwmode, de Gotiek. Na 1591 stokte de bouw, waardoor de kerk onvoltooid bleef.

In 1273 werd de kerk in naam van de bisschop van Keulen gewijd door Albertus Magnus, een van de grootste geleerden van de Middeleeuwen. De kerk werd gewijd aan de eerste christelijke martelaar, de heilige Stephanus.

In de tijd van de katholieken was de kerk in bonte kleuren geschilderd en stond ze vol beelden van heiligen. De Beeldenstorm in 1580 en de overname van de kerk door de protestanten in 1591 gaf het interieur een totaal ander aanzien. De kerk werd leeggehaald en witgekalkt. Veel kunstschatten en relieken zijn in die tijd verdwenen, zoals de arm van de heilige Stepanus.

Bombardement
Bij het bombardement van februari 1944 werd de kerk zwaar beschadigd. De restauratie duurde 25 jaar.

Gemaakt: door Adi van Oijen